Skupina Družina Válka u Křešic Nabídka Zbraně a zbroj Zajímavosti

Povesti

Hradní obrazárna

Bludní rytíři

Habart Maršík z Hrádku a Lopaty
Rytířský rod jehož původ a predikát je odvozován od Sviňomazského Hrádku na Tachovsku. 
Na počátku 15. stol. získal od krále Václava IV Maršík z Hrádku Lopatecké panství s hradem, po němž se začal psát. V průběhu husitských válek byl Jan Maršík z Hrádku a Lopaty předním přívržencem krále Zikmunda na Plzeňsku a člen tamnějšího landfrýdu. Aktivně se zůčastnil zásobování Plzně při jejím obležení Janem Žižkou a vedl záškodnickou válku proti svým kališnickým sousedům. Za jeho bratra Habarta z Lopaty byl hrad od 27. 10. 1432 obležen a v únoru 1433 dobyt, zbořen a jeho posádka byla na místě popravena. Habartovi se však podařilo uniknout.

rakev

Ota mladší z Bergova
Panský rod původně z Němec, přišlý do Čech za vlády krále Jana z Lucemburku. V 15. století rod sídlil na pevném hradě Trosky, který v letech 1424 a 1428 odolal pokusům o dobytí husitskými vojsky. Kromě panství hradu Trosky patřilo mezi majetky pánů z Bergova panství Chlumecké s vodní tvrzí a Zbirožské s hradem, který byl v roce 1422 jako sídlo škůdců dobyt a zbořen. Rod pánů z Bergova patřil po celé období husitských a poděbradských válek k předním oporám katolické panské jednoty v Čechách.

 ..... všem, kteří s námi spolupracovali, patří náš dík a upřímný obdiv .....

Jaroslav ze Žerotína

 

Oldřich z Dehnic HaberleO

Jan Valečovský z Kněžemostu

Ol   diviš

Petr z Janovic

Ol   diviš

Hynek z DubéR

Ol   diviš

zpet

  kontakt:   petr@powerprint.cz    lucieschw@volny.cz   tel.: 605 134 725   775 065 535