Skupina Družina Válka u Křešic Nabídka Zbraně a zbroj Zajímavosti

Další druhy historických zbraní, nové dobové rekvizity, obohacený program, větší zkušenosti, ale hlavně neutichající zájem o část naší historie.

 

Sezónu roku 2003 jsme zahájili účastí na projektu Faber na Karlštejně. V srpnu jsme společně se skupinou Rotyka pořádali "Válku u Křešic" . Tečkou za sezónou 2003 byl velký turnaj na Karlově náměstí v Praze, u příležitosti oslav dne sv. Václava. 

Kromě tradičních již akcí nás bylo možné spatřit například na Hamernických dnech u Dobřívi, Svatováclavských slavnostech v Písku, i na mnoha vystoupeních pro malé diváky. Zvlášť pro poslední ze jmenovaných jsme připravili nový druh programu - ukázky středověkých zbraní a zbrojí s odborným výkladem, včetně jejich praktického použití v soubojích. 

Přes zimu na přelomu roku 2000 a 2001 se rozšířil počet členů i velikost zbrojnice, a tak diváci viděli nové souboje s různými dobovými zbraněmi. Úspěšná vystoupení skupiny v roce 2001 byla například: Novohradské slavnosti pro Filipart centrum z Českých Budějovic, Oživení hradu Okoř pro SHŠ Bakaláři, Pohádkový les Sedlčany pro sdružení Kobra, Historické slavnosti Brodce nad Jizerou, které již druhý rok skupina společně s místním Obecním úřadem pořádala, Skřivany pro děti ZO ROH INOS.

Pro tento rok byl vytvořen program „Královský rytířský turnaj”. Pro něj si každý z členů zvolil jméno panského nebo rytířského rodu, jenž žil v 15. století v Čechách. Tak se pro sezónu 2000 turnaje zúčastnil Ota z Bergova, Jaroslav ze Žerotína, Jan Maršík z Hrádku a Lopaty, Burian III z Gutštejna a Ješek Zilvár z Pilníkova. To byly rody bojující v minulosti za husitských válek na katolické straně. V tomto roce skupina provedla několik úspěšných vystoupení, například: Pohádkový les v Sedlčanech pro sdružení Kobra Sedlčany, Historický den v Brodcích nad Jizerou pro obecní úřad, Chotěboř 2000 - vystoupení pro vozíčkáře, klub KIM. Během sezóny 2000 se vytvořila členská základna, na které se dalo stavět pro léta příští.

Skupina vznikla na konci minulého století (podzim roku 1999). Je pojmenována po Habartu Maršíkovi z Hrádku a Lopaty - tedy po skutečné osobě žijící v polovině 15. století. Od počátku byl kladen velký důraz na historickou věrohodnost výzbroje, výstroje a kostýmů. 

 

zpet

  kontakt:   petr@powerprint.cz    lucieschw@volny.cz   tel.: 605 134 725   775 065 535