Skupina Družina Válka u Křešic Nabídka Zbraně a zbroj Zajímavosti

Rytířský turnaj

Všichni rytíři hájí svůj život a čest oděni v plných celoplátových zbrojích, za zvuků dobové hudby. 
Jedná se o vystoupení, které trvá cca 20 - 30 min. Během turnaje diváci uvidí souboje s mnoha typickými zbraněmi  první pol. 15. století od palcátů po tzv. jehly či kopí.

Rytířům bude odměnou úcta  a obdiv diváků a cena z rukou ctné panny Kateřiny.

Život a boj v polovině 15. století

Úvod - seznámení s dobou českých panovníků (Václava IV, Zikmunda Lucemburského, Albrechta Habsburského, Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad). Jejich postavení, politická situace, život šlechty.

Ukázka zbraní a zbroje - předvedení jednotlivých typů zbraní, popis zbrojí a jejich součástí včetně následného praktického použití v soubojích.

Závěr - diskuze k programu a odpovědi na otázky přítomných diváků.

Komponovaný program

Komponovaný program s šermem, hudbou, zpěvem a tancem podle přání objednavatele.

Pro děti máme připraveny hry a soutěže.

Nabízíme šerm, tanec a hudební vystoupení. 

Ceny všech vystoupení jsou stanovovány dohodou.

zpet

kontakt:   petr@powerprint.cz    lucieschw@volny.cz   tel.: 605 134 725   775 065 535