Skupina

Družina

Válka u Křešic Nabídka Zbraně a zbroj Zajímavosti

Jan Maršík z Hrádku a Lopaty
Rytířský rod jehož původ a predikát je odvozován od Sviňomazského Hrádku na Tachovsku. 
Na počátku 15. stol. získal od krále Václava IV Maršík z Hrádku Lopatecké panství s hradem, po němž se začal psát. V průběhu husitských válek byl Jan Maršík z Hrádku a Lopaty předním přívržencem krále Zikmunda na Plzeňsku a člen tamnějšího landfrýdu. Aktivně se zůčastnil zásobování Plzně při jejím obležení Janem Žižkou a vedl záškodnickou válku proti svým kališnickým sousedům. Za jeho bratra Habarta z Lopaty byl hrad od 27. 10. 1432 obležen a v únoru 1433 dobyt, zbořen a jeho posádka byla na místě ihned popravena. Habartovi se však podařilo uniknout.

Zranění 2003: vyřvané hlasivky 1x, tenisový loket 1x, přeražené klouby na pravé ruce 1x

Ješek/Markéta Zilvár z Pilníkova  
Český rytířský rod Zilvárů se připomíná na Trutnovsku od 2. pol. 14 století. Během husitských válek rod přišel ke jmění a postavil si nedaleko Pilníkova hrad Brettstein (prkenný hrad). Kromě tohoto hradu k jejich majetku patřilo městečko Pilníkov a tvrz Vlčice.
Zranění 2003: rozseknutý malíček 1x,  rozseknutá hlava 1x, pohmožděná záda 1x - navždy

Zbyněk Zajíc z Hazmburka
Původně rytířský rod Buziců, kteří se rozrodili a po svých dalších panstvích přijali predikáty z Valdeka, ze Šelmberka, z Rožmitálu a z Hazmburka. Jejich rodovým sídlem se stal hrad Klapý, který pojmenovali podle části svého erbu (zajíc = hasse) „Hasenburg”. Díky své přirozené poloze a mohutnému opevnění tvořil hrad nedobytnou pevnost, která sloužila v bouřlivé době husitských válek, stejně jako její majitel, katolické straně. K rodovému majetku dále náležel nedaleký hrad Budyně a tvrz Libochovice.
Zranění 2003: rozseknutý nos 3x, lehký otřes mozku 1x, vyhozené rameno 2x, popraskaná zubní sklovina 1x

2002

2002

2003

Albrecht z Koldic
Původně rytířský míšeňský rod z nějž Těma z Koldic komorník krále Jana stal se zakladatelem české větve rodu Koldiců. Východištěm rodu stal se hrad Krupka na severu Čech. Mezi další majetky rodu patřily panství hradů Bílina a Borek. V první polovině 15. stol. byl Albrecht z Koldic zarytým odpůrcem husitů a jeho hrad Krupka byl někdy v letech 1429 - 1433 dobyt a vypálen husitskými vojsky Jakoubka z Vřesovic.
Zranění 2003: pád do hnoje 5x, vyhozené rameno (při tahání z hnoje) 1x, deprese z pádů do hnoje 1x, stálá deprese 1x

Hynek Krušina ze Švamberka
Starý český panský rod, jehož osudy jsou neodmyslitelně spjaty z historií českého království a jehož členové zastávali významné dvorské úřady od 1. poloviny 13. stol. do 17 století. Hrad Krasíkov (Schwamberg - labutí hora) se stal rodovým sídlem v 1. polovině 13. stol. K jejich majetku patřil Bor u Tachova, městečko Lestkov, hrady Netřeb a Třebel a mnoho dalších a dalších hradů, měst, a vsí. Na rozdíl od bratra Bohuslava byl Hynek Krušina ze Švamberka zapřísáhlým odpůrcem husitů, velitelem Plzeňského landfrýdu a hejtmanem Plzeňského a Chebského kraje.
Zranění 2003: trauma z jídel, které nebyly jako od maminky 1x 

Burian III z Gutštejna
Starý český rytířský a panský rod odvozující svůj původ od zakladatele kláštera Tepelského blahoslaveného Hroznaty. (1. polovina 13 stol.) Buriana III na Gutštejně v roce 1422 neúspěšně obléhalo husitské vojsko - pan Burian patřil k předním oporám katolického panstva Západních Čechách.

Zranění 2003: velmi dobrá zbroj

Kateřina z Vartemberka   
Třebaže byli Vartemberkové Markvartici jako Valdštejnové, užívali již na začátku 14.století zlato-černého štítu místo markvartického lva. Klenotem byla buď černá křídla, anebo rybářská loďka, v níž seděla panna s veslem v rukou.  Vartemberkové během husitské revoluce několikrát změnili strany a jejich korouhev byla dokonce zneuctěna. Vartemberkové však přesto patřili k předním šlechtickým rodům v Čechách i po husitské revoluci.  

Jindřich starší z Plavna 
Hlavní léna tohoto šlechtického rodu se nacházela v Sasku. Do jejich majetku v Čechách patřil například hrad Bečov.

Zranění 2003: při vystupování z mercédesu si přivřel ruku do dveří

zpet

kontakt:   petr@powerprint.cz    lucieschw@volny.cz   tel.: 605 134 725   775 065 535